Δράσεις

Ως μία μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού εργάζεται για τη θεμελίωση της γενικής κατανόησης και υποστήριξης για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, στα νομικά και στην κοινωνία γενικότερα. Έτσι έχουμε την ευθύνη εκτέλεσης των ακόλουθων δράσεων. Μπορείτε και εσείς να μάς βοηθήσετε με αυτές!