Vores arbejde

Free Software Foundation Europe hjælper enkeltpersoner og organisationer med at forstå hvordan fri software bidrager til frihed, gennemsigtighed og selvbestemmelse. Det forbedrer brugernes rettigheder, ved at fjerne forhindringer for indførelse af fri software, opfordrer folk til at anvende og udvikle fri software, og stiller ressourcer til rådighed, der gør det muligt for alle, yderligere at fremme fri software i Europa.